Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie do plików cookies.

http://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide001.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide002.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide003.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide004.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide005.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide006.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide007.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide008_.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide009.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide010.jpghttp://www.kai.prz-rzeszow.pl/images/slides/slide011.jpg

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. inż. Marka Śnieżka (1966–2023),

wieloletniego Pracownika Naszej Katedry.

Odszedł od nas wspaniały Kolega, wybitny Naukowiec, zasłużony i ceniony Pracownik,
Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

składają

Pracownicy Katedry

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 lutego (środa) o godz. 12.30
na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

 

Dr inż. Marek Śnieżek (1966-2023)
W dniu 16 lutego 2023 r. zmarł nasz drogi Kolega, dr inż. Marek Śnieżek – wieloletni, niezwykle ceniony i aktywny pracownik Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Dzięki Niemu Politechnika Rzeszowska była jedyną uczelnią w Polsce uczącą technologii, administrowania i programowania komputerów IBM typu mainframe.

Dr M. Śnieżek urodził się w 1966 roku w Lesku. W Rzeszowie ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1985) jako technik elektronik o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. W 1990 roku ukończył z wyróżnieniem studia dzienne magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej ze specjalnością automatyka i metrologia, wykazując swoje wczesne zainteresowania informatyczne. Przez dwa lata po ukończeniu studiów był nauczycielem przedmiotów z zakresu informatyki i automatyki w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Rzeszowie. W latach 1991-1998 pracował jako asystent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. W 1998 roku obronił w Niemczech doktorat nt. „Safety Licensable Programmable Logic Control” (Fachbereich Elektrotechnik der FernUniversität Gesamthochschule, Hagen) i w tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Dorobek naukowy dr. Marka Śnieżka dotyczy zagadnień sterowania bezpiecznego, komunikacji i realizacji algorytmów w układach FPGA. Był współwykonawcą pięciu grantów naukowo-badawczych i współpracował z przemysłem, uczestnicząc w opracowaniu sterowników i regulatorów mikroprocesorowych, które były produkowane na licencji Politechniki Rzeszowskiej. Należał do wąskiej grupy specjalistów potrafiących łączyć doświadczenie programisty z umiejętnością konstruowania sprzętu cyfrowego. Był współautorem dwóch patentów przyznanych w Niemczech (M. Śnieżek, W. Halang - Digitale Datenverarbeitungsanlage für sicherheitsgerichtete Automatisierungsaufgaben zur Ausführung als Funktions- und Ablaufpläne dargestellter Programme, 2007; Elektronischer Vergleicherzweier Binärworte mit ausfallsicherheitsgerichtetem Ausgabeverhalten, 2008). Był również współautorem znaczących publikacji w czasopismach wydawnictwa Elsevier, w czasopiśmie Annual Reviews in Control, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, a także referatów na międzynarodowe konferencje, takie jak IFAC World Congress czy International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications.

Działalność dydaktyczna dr. M. Śnieżka dotyczyła architektury systemów komputerowych, komunikacji w systemach sterowania, programowania niskopoziomowego, projektowania układów cyfrowych w strukturach FPGA, automatyki i miernictwa przemysłowego oraz regulatorów i sterowników mikroprocesorowych; w tym zakresie wypromował ponad 100 dyplomantów. Na szczególną pochwałę zasługują osiągnięcia dydaktyczne dr. M. Śnieżka w ramach współpracy z firmą IBM, w ramach której od 2007 roku prowadził nadobowiązkowe zajęcia dla studentów z zakresu komputerów IBM mainframe. Dzięki temu ponad 100 absolwentów naszej Uczelni pracuje obecnie w instytucjach krajowych dysponujących takimi komputerami. Dr M. Śnieżek występował na konferencjach organizowanych przez IBM oraz Stowarzyszenie Użytkowników Technologii IBM Common Polska, wygłaszając wysoko oceniane wykłady. Samodzielnie zorganizował sześć konferencji z tego zakresu (2009-2017). Otrzymał wiele nagród, m.in. indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Rzeszowskiej za organizację certyfikowanych kursów dla studentów w ramach przedmiotu fakultatywnego, „Podstawy systemu z/OS” (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013), nagrodę Dyrektora Generalnego IBM Polska i Kraje Bałtyckie („W podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych pokoleń specjalistów w zakresie technologii IBM Mainframe”, Warszawa, 2014). Dr M. Śnieżek był członkiem Inicjatywy Akademickiej IBM, Common Polska, Europa i USA. Do Jego wybitnych osiągnięć należy dołączyć 12 finalistów w amerykańskiej edycji konkursu IBM Master the Mainframe Contest, (2012-2016) oraz przeprowadzenie ponad 2800 godzin kształcenia w technologii „mainframe” dla ponad 300 studentów w latach 2007-2018.

Dr inż. Marek Śnieżek pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako doskonały dydaktyk, dobry Kolega, który za wcześnie od nas odszedł.